Toekomstplannen

Toekomst plannen

Veiligheid
De veiligheid in onze wijk heeft de constante aandacht van het bestuur. Te denken valt aan de verkeersveiligheid, het gevoel van veiligheid van ons allen in de wijk en een laag criminaliteitscijfer. Ook valt hieronder het voldoende verlicht zijn van bepaalde plekken in de wijk of losliggende stoeptegels.

Om goed geïnformeerd te zijn en te blijven hoort het bestuur graag van u als bewoner wat uw grieven of klachten zijn. Maar ook Buurtbeheer van de gemeente heeft een speciale telefoon om te horen waar de problemen zijn.

Hoogspanningsmasten
De hoogspanningsmasten van de 50.000 Volt lijn die over onze wijk heen loopt is niet meer van deze tijd. De eigenaar van de hoogspanning is Liander en die is niet genegen de lijn ondergronds te brengen omdat dit kosten en meer verliezen met zich mee brengt. Aan de gezondheid van de direct omwonenden wordt niet gedacht en ook de leefbaarheid is voor dit bedrijf geen onderwerp van gesprek.
Er is in de Edese politiek wel aandacht voor geweest in 2008. Helaas heeft dat nog niet geleid tot een besluit. De VVD heeft in 2010 ook actief de Raad bewerkt om te kiezen voor het ondergronds laten gaan van de hoogspanning, maar de eigenaar van de leiding, Liander, wil er geen geld insteken omdat de masten en draden nog van goede kwaliteit zijn.

Spoorlijn
Rond 2002 hebben bewoners van de Noordelijke Parallelweg al actie gevoerd om het lawaai van de spoorlijn Utrecht-Arnhem drastisch te verlagen. Het lawaai dat deze spoorlijn geeft ligt boven de norm en er zijn geen maatregelen genomen om dit te verminderen. Wel bestaan er plannen de spoorlijn deels te verdiepen, maar daar lijkt geen politieke wil voor te zijn, of geen geld. Bovendien zal de spoorlijn juist op de hoogte van de Noordelijke Parallelweg niet kunnen verdiepen omdat dan het spoorviaduct Keesomstraat/Kastelenlaan vervangen zou moeten worden.