Activiteiten

Waar houden wij ons op dit moment mee bezig?

Woonerf of 30 KM gebied
Het bestuur van Buurtvereniging Klaphek is eigenlijk jaren bezig geweest om de wijk aangemerkt te krijgen als woonerf of 30 kilometer gebied. Al jaren geleden heeft de gemeente besloten bestaande wijken niet als woonerf te bestempelen omdat dit met te veel bepalingen, beperkingen en/of kosten gepaard gaat. Toen de Bloemenbuurt werd aangepast is men de Klaphek vergeten. Dat heeft onder andere te maken gehad met de aanpassingen rond de spoorovergang Hakselseweg.
Niet ontmoedigd door alle afleidende activiteiten bleef het bestuur aandringen bij de afdeling verkeer van de gemeente op het instellen van een 30 km zone voor de hele wijk met uitzondering van het gedeelte dat is aangemerkt als industriegebied. Uiteindelijk zijn eind 2009 de 30 KM borden geplaatst en de verkeersremmende maatregelen aangebracht. Die maatregelen zijn dus de verkeersdrempels. Het bestuur kan leven met alle drempels, met uitzondering van die in de Spinderweg, hier komt immers veel zakelijk en vrachtverkeer langs voor Hoorn en Elleboog.

Samenloop van omstandigheden
De bewoners van de Warande en omgeving hadden een aantal grieven. Men had onder andere last van vandalisme, parkeeroverlast en slechte verlichting. Samen met de gemeente en de politie wordt nog gezocht naar enkele oplossingen en hopelijk een investering van de kant van de gemeente om dit deel van de Klaphek weer conform de huidige leefbaarheidsmaatstaven te krijgen.

Geluidsoverlast spoorlijn Utrecht-Arnhem
Er waren in de jaren 90 van vorige eeuw en de eerste millenniumjaren geen concrete maatregelen te verwachten. De gemeente was in overleg met NS. Er werd door de politiek en ProRail mogelijk gewacht op een beslissing of het traject deels ondergronds zou gaan. In 2010 ging de kogel door de kerk en werd uit bezuinigingsoverwegingen gekozen het spoor definitief niet te verdiepen. Wel is besloten dat er een geluidswerende wal komt langs het traject. Tot waar er geluidsmaatregels komen was in 2010 nog niet bekend.

Vijver aan de Jachtlaan
De vijver aan de Jachtlaan is in de zomer van 2006 helemaal schoongemaakt. De vissen waren tijdelijk elders ondergebracht en na de werkzaamheden weer in de vijver uitgezet. De vijver op zich is helemaal gerenoveerd. Binnen het project Wijkvisie wordt de aankleding van de omgeving van de vijver opgenomen. Door de verharde paden rond de gehele vijver is er een mooie verbinding tot stand gekomen tussen de Weidmanlaan en de Jachtlaan.

Garageboxen op diverse plaatsen in de wijk
Verspreid over de wijk staan garageboxen van verschillende eigenaren. Een aantal boxen (Jagermeester en Wildforster) ziet er zwaar verwaarloosd uit. Het bestuur heeft de eigenaren/verhuurders kunnen achterhalen en zij hebben mondeling toegezegd alsnog het achterstallig onderhoud uit te (laten) voeren. In 2006 zijn inmiddels op enkele plaatsen verbeteringen aangebracht. Helaas blijft het onderhoud aan de garages een aandachtspunt.

Parkeerproblemen
Doordat steeds meer gezinnen in bezit zijn van één of meer autos worden de parkeermogelijkheden steeds beperkter. Ook het gemak waarmere een handjevol mensen de auto voor de deur, (dus op het voetgangersgebied) parkeert wordt groter. Er blijken enkele notoire paaltjes verwijderaars in de wijk te wonen. Jammer.