Wijkvisie Klaphek

Project Wijkvisie (Integraal Wijkbeheer) 04-12-2006

In dit project zijn vertegenwoordigers (sleutelfiguren) van de Edese buurtverenigingen, uitgenodigd door een wijkteam bestaand uit de woningbouwcorporatie Woonstede, afdeling Welzijn met stichting Welstede, Toezichthouder openbare ruimte, gebiedsagenten van de Politie en de afdeling Beheer met de Wijkbeheerder, om samen te brainstormen over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) over wat er nu in hun wijk dringend noodzakelijk is en wat in de naaste toekomst. Het hoofddoel is het leefbaar houden van de wijk.

Sinds eind 2005 zijn er samenkomsten waar voor elk volgende jaar een wijkvisie wordt opgesteld en de resultaten daarvan worden gepubliceerd in het gemeentelijke boekje Wijkwerk. Tijdens deze vergaderingen worden door de vertegenwoordigers van 'De Klaphek' altijd weer voorstellen gedaan ter verbetering van onze leefomgeving. Er wordt elk jaar door de gemeente gekeken welke van de Klaphek wensen uitgevoerd kunnen worden.

De werkgroepleden en het bestuur van de Klaphek zullen de ontwikkelingen blijven volgen en u op de hoogte houden van eventuele vorderingen. Maar reageren via deze website mag ook!