Links

 

Handig om te weten:

 

informatie adressen

Afvalcombinatie De Vallei zorgt voor het ophalen van restafval, het GFT afval en papier.
U kunt bij het afvalbrengstation (ook aan de Neonstraat) maandag t/m vrijdag van 8.00 - 15.00 uur terecht, op zaterdag van 9.00 - 15.00 uur.
Download hier de afvalkalender met het overzicht van de dagen dat men langs komt in de wijk.

ACV Groep
Neonstraat 4
6718 WV  Ede
0318 - 648 160
info@acv-groep.nl

 

De Fonkel is de lokale school hier in de wijk. Het is een zogenaamde LKZ school met betrokken leerkrachten.

www.fonkel-ede.nl
De Fonkel
Jachtlaan 14
6713 KM  Ede
0318 - 644 090
info@fonkel-ede.nl

 

Buurtbemiddeling is bedoeld voor burenruzie's. Denk aan iemand die neutraal staat en bemiddelt in een conflict over bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel, stankoverlast of een verschil van mening over de tuinafscheiding of beplanting.

www.malkander-ede.nl
Malkander
Galvanistraat 1
6716 AE  Ede
0318 - 208 080
info@malkander-ede.nl

 

CBS in de Buurt verzamelt cijfers over veel zaken in Nederland. Via deze website geeft ze ook weer cijfers terug over de buurten.

www.cbsinuwbuurt.nl
Centraal Bureau voor de Statistiek
Postbus 4481
6401 CZ  Heerlen

 

Continuon Netbeheer heeft als nieuwe naam 'Liander N.V.' en is hoofdtransporteur van elektriciteit en zij is de netbeheerder van het gasnet. Zo is Liander grofweg verantwoordelijk voor de 'draden' van het elektriciteitsnet en de buizen van het gasnet. Van Eneco, Essent, Nuon of een andere leverancier betrekt u de stroom en het gas bij u thuis.
Tip: ga niet in op telefonische aanbiedingen van energieleveranciers, er wordt meestal meer beloofd dan waargemaakt wordt en vraag eerst om de 'voorwaarden'.

www.liander.nl
Locatiecode 2PB3100
Postbus 50
6920 AB  Duiven
088 542 64 44


CROW is het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur waarvan de gemeente Ede ook gebruik maakt.

www.crow.nl
Postbus 37
6710 BA  Ede
0318 - 695 315

 

Ede-West.nl is een ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in onze wijk en die aandacht en zorg voor elkaar van belang vindt. Ede-West bestaat uit de Zeeheldenbuurt, de Bloemenbuurt, de Indische Buurt, de Vogelbuurt, het Beatrixpark en de Klaphek. Ede-West.nl geeft minimaal 1 x per maand een digitale buurtennieuwsbrief uit waar u zich gratis op kunt abonneren.

ede-west.nl

 

Gemeente Ede biedt u veel informatie. U kunt informatie vinden over openingstijden, de diverse 'loketten', raadsvergaderingen, regelgeving, vergunningen, uitkeringen, subsidies, enz.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure van de gemeente, lees dan deze folder.

ede.nl
Bergstraat 4
6711 DD  Ede
0318 - 680 911
info@ede.nl

 

 
Gemeentelijke Belastingen Om u van dienst te kunnen zijn heeft de gemeente geld nodig en legt de burger dan ook belastingen op. Als u bezwaar wilt maken, vul dan het hiervoor bestemde formulier in. (DigiD nodig).
ede.nl
Gemeente Ede, afd. Belastingen
Postbus 9022
6710 HK  Ede
 
Huiswaarts De website waar u zich kan inschrijven voor een huurwoning. Ook vindt u hier informatie over de woningmarkt en een budget rekenmachine waarmee te berekenen is of een inkomen en een maandelijkse huur met elkaar stroken. huiswaarts.nu
Postbus 188
3910 AD Rhenen
info@huiswaarts.nu
 
Huurdersbond Ede e.o. De belangenorganisatie Huurdersbond behartigt belangen van huurders. Men geeft een 'Huurderskrant' uit en neemt aan veel lokaal en nationaal overleg deel. Huurdersbond Ede e.o.
Nieuwe Maanderbuurtweg 160
6717 BE Ede
0318 - 690 388
admhuurdersbondede@gmail.com
 
ProDemos is een instituut dat zich inspant om 'politiek' in een juist daglicht te stellen, een huis voor democratie en rechtstaat. Veel informatie over ons politieke bestel.
ProDemos
Hofweg 1
2511 AA Den Haag
070 - 757 02 00
info@prodemos.nl
 

Meldpunt Wijkbeheer De afdeling Wijkbeheer van de gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud in de wijk van o.a. de openbare wegen, groen en de speelvoorzieningen. Ook als u last heeft van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme of een kapotte straatlantaarn kunt u bellen! Het meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur.
Of bezoek het spreekuur op dinsdagmiddag van 17.00-18.00 uur op het Steunpunt Hakselseweg.

Meldpunt Beheer
Hakselseweg 108
0318 - 680 660
meldpunt@ede.nl

 
Nationaal storingsnummer gas en stroom (24 uur per dag bereikbaar). Wilt u een storing aan uw elektriciteits- of gasvoorziening doorgeven? Of ruikt u gaslucht? Bel dan direct. gasenstroomstoringen.nl
0800 - 9009
 
Ons Eigen Honk is een Buurthuis net buiten onze buurt dat door een stichting (Stichting Sportieve Recreatie Bloemenbuurt) wordt geëxploiteerd. Naast een trapveld en een speeltuin worden er bingo middagen en avonden en crea workshops gegeven. Ook wordt er stevig gekaart. Ons Eigen Honk
Begonialaan 42
6713 GX EDE
0318 - 619 454
 
Participatie Wijzer is een hulp voor ambtenaren en bestuurders om burgers en organisaties beter bij beleid te betrekken.
De visie is anders, maar er is hier veel te leren voor de burger.
Deze site is opgezet door de gemeenten Dordrecht en Zoetermeer.
participatiewijzer.nl
Markt 10
2711 CZ  Zoetermeer
079 - 346 80 00
W.Visch@zoetermeer.nl
 

Politie in Ede heeft tot taak de orde te handhaven en als u de Politie nodig heeft kan u haar bereiken via de gegevens hiernaast. Behalve op het Hoofdkantoor kunt u terecht op het spreekuur van de Gebiedsagent, Dhr. J. Lamberink. Dit is iedere dinsdag van 17.00-18.00 uur aan de Hakselseweg 108 te Ede.
Via internet kunt u eenvoudige aangiften doen, voor het overige zal u toch naar het bureau moeten.

Politie Ede
Breelaan 2
6711 MR Ede Gld
0900 - 8844
Digitale aangifte doen
Email: Politie Gelderland Midden

 

Politiewijzer is een boekje dat één maal per jaar wordt verspreid onder de bewoners van Ede.
De digitale versie van de wijzer geeft veel informatie van 'Alcohol in het verkeer' tot 'Woninginbraak'.

Politiewijzer

 

Post wordt tegenwoordig door drie bedrijven verspreid. Als u verkeerd geadresseerde post ontvangen heeft kan u het best telefonisch contact opnemen met het bedrijf dat de verspreiding heeft verzorgd.
Deutsche Post / Select Mail: 030 - 214 95 00
Post NL: 058 - 233 33 33
Sandd: 055 - 368 25 25

 
 
 
SelectMail
Post NL

Sandd

 
Regionale informatie. Op de website regiodevallei.nl zijn actualiteiten aangaande de hele regio te vinden. Regio de Vallei
 
Spel- en Sportuitleen Ede is bij 's Heerenloo te vinden. Hier kunnen organisaties speelattributen en dergelijke lenen. Spel & Sportuitleen Ede
Verlengde Maanderweg 125
6713 LH  Ede
0318 - 640 695
 
Steunpunt Hakselseweg is een samenwerking van Wijkbeheer, Politie, Milieutoezicht, Opbouwwerk en Wonen.
Wijkbeheer staat open voor vragen en meldingen over schoon, heel en veilig. De wijkbeheerder besteedt aandacht aan de gehele openbare ruimte. Zij doen dat samen met u. Als het gaat om onderhoud (bestrating, straatmeubilair, speelplekken, verlichting, verkeer, bomen en planten, hangplekken en recreatie).
Spreekuur wijkbeheerder Paul Zoeteman op dinsdagmiddag van 17:00 - 18:00 uur
Steunpunt Wijkbeheer Hakselseweg
Hakselseweg 108
6713 KZ  Ede
0318 - 693 024
 
Valleilijn is een vervoer alternatief tussen Wageningen, Ede, Barneveld en Amersfoort. Op dit moment rijden er verlengde bussen in een sneldienst tussen Wageningen en Ede en de treinen tussen station Ede-Wageningen en Amersfoort. De trein rijdt twee maal per uur. Valleilijn
 
Veiligheidsmonitor De politie houdt al enkele jaren een veiligheidsmonitor bij. Dit is een rapportage hoe de bewoners een wijk ervaren op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Veiligheidsmonitor
 
Verkeersinformatie binnen de gemeente vindt u op de site van Ede en buiten de gemeente bij Rijkswaterstaat. Het gaat om meldingen van wegwerkzaamheden en verkeershinder. Gemeente Ede
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat
 
Vitens Ons drinkwater komt bij Vitens vandaan. Bij problemen met water, de watermeter en dat soort zaken, wendt u tot Vitens. Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
Voor waterzaken in uw woning kan u beter de loodgieter benaderen.
Vitens
0900 - 0650 (lokaal tarief)
klantenservice@vitens.nl
 

Malkander Ede Op de website van Welstede Welzijnsgroep vindt u informatie over: Kinderdagopvang, peuterspeelzalen, jongerenwerk, gehandicaptenwerk, migrantenwerk en projecten zoals Erbij Horen of Home-Start.

Malkander
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
0318 - 208080

 

WERV Deze afkorting staat voor Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Dit provincie overschrijdende netwerk heeft als doel de onderlinge samenhang te vergroten, de volkshuisvesting en mobiliteit te verbeteren en natuurlijk een intensieve samenwerking. Als bewoner van de WERV regio kan u vrij verhuizen en inschrijven op huurwoningen.
Voor de gemeente Ede zitten diverse personen in de WERV commissie.
Telefonisch tot 12.00 uur te bereiken.

Projectbureau WERV
Nw. Veenendaalseweg 75
Postbus 201
3910 AE  Rhenen
0317 - 681 797
info@werv.nl

 

Wheels4all heeft als doel het autodelen, het samen gebruiken van een auto. Wheels4all plaatst één of meer auto's in een wijk die door de leden van deze vereniging dag en nacht gebruikt kunnen worden. Voor uitgebreide informatie verwijzen u naar de de site van Wheels4All. In de Klaphek is de beheerder mevrouw Tini Pennings, Sint Hubertus 5. Zij is bereikbaar via tel. 0318 - 637663 en per mail via tmpennings@wanadoo.nl

Wheels4all
Het Voert 9 E
1613 KL  Grootebroek
0228 - 514 824
info@wheels4all

 

Woonbond is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van huurders. Voor leden is er een kwartaalblad, de Huurwijzer. Gelderland valt onder regiokantoor Zwolle.
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.30 - 15.30 uur.

Woonbond
Gasthuisdijk 46
8041 AG  Zwolle
038 - 4250180
noord-oost@woonbond.nl

 

Woonplaza is de plaats waar u zich kunt oriënteren op het gebied van huur- en koopwoningen in de wijk en regio.

Bdu Wonen
Postbus 67
3770 AB Barneveld
0342 - 494 911

 

Woonstede is een slagvaardige, vernieuwende woningcorporatie in de gemeente Ede.
U kunt hier terecht voor uw huurderszaken als u gehuurd zit of als u een huis wilt kopen dat zij afstoten.

Woonstede
algemeen     0318 - 695 695
woonservice 0318 - 695 666
servicepunt  0318 - 695 888

 

Ziekenhuis Gelderse Vallei, ook wel ZGV, heeft vele specialismen, maar u kunt er in ieder geval terecht voor medische hulp als uw huisarts of vervanger niet te bereiken is.

Als u een patiënt wilt bezoeken zijn de standaard bezoektijden:
Dagelijks van 17.00 tot 20.00 uur
van 12.00 tot 13.00 uur (naaste familie)


ZGV
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede


algemeen     0318 - 43 43 43