Milieu

Milieuzaken

Inleiding
Het milieu heeft een groot aantal invalshoeken. Hier wordt 'milieu' bekeken vanuit het oogpunt van de bewoners van onze wijk. Het begrip wordt verruimd met 'leefbaarheid' in de wijk en de belemmeringen die er kunnen zijn.


Afval
Bij afvalscheiding begint de 'zorg' voor het milieu. Plastic in de Plastic Hero zakken. Glas in de glasbak, chemisch afval naar de chemokar, papier in de papierbak en restafval in de kliko.

 • Als mensen gewoon vuilnis in de GFT bak gooien, dan wordt dat opgemerkt door de afvalverwerker en krijgt de gemeente een boete.
  De gemeente gaat die boete verhalen op de burgers en de gemeentelijke belastingen gaan omhoog.
 • Als mensen chemisch afval in de kliko gooien komt dat terecht in de afvalverbranding en wordt daarmee de luchtkwaliteit die wij zelf inademen slechter.
 • Als mensen chemisch afval in de natuur dumpen kan het grondwater vervuild raken of bijvoorbeeld een boom sterven. Het lijkt onschuldig, maar is het niet.
  Meldt het dus altijd bij de Milieupolitie als u het ziet!

Het verwerken van afval, van welke soort ook, kost onze samenleving vele miljoenen euro's. Als de burger mee helpt met de scheiding van afval, is dat zinvol. Weet je van een produkt niet waar het thuis hoort dan kun je het antwoord vinden in de afvalscheidingswijzer.

Plastic inzameling
Plastic wordt ingezameld volgens een vast schema dat elk jaar kan veranderen. In onze wijk meestal 1x in de drie weken. Als je de tel kwijt bent welk afval aan de beurt is kun je dit nakijken op de afvalkalender bij ACV, De woningen leveren het plastic aan met een kliko (oranje deksel) de terrasflats gebruiken de zakken van Plastic Heroes. Deze zakken kun je vinden bij ACV, Restore of een enkele supermarkt.

Glasbak
Aan de Sint Hubertus, bij het trapveldje, staat de glasbak in onze wijk. Het bedrijf dat zorgt voor het legen van deze bakken is de Afvalcombinatie De Vallei (ACV). Als er veel glas naast de bak ligt kun je zelf een bezem pakken om het op te ruimen, maar ook een verzoek indienen bij de Wijkbeheerder van de gemeente (0318 - 68 06 60) of een telefoontje naar Afvalcombinatie De Vallei (0900 - 20 20 161) kan ook helpen.

Oude apparaten
Oude of kapotte apparaten kun je altijd meegeven aan de vervoerder bij aankoop van een nieuwe, denk aan koelkasten, wasmachines en zo. Je kunt dit soort apparaten ook inleveren bij ACV aan de Kievietsmeent (vergeet jouw afvalpas niet). Er worden voor elektrische apparaten geen punten van jouw afvalpas afgeschreven en kleinere apparaten kun je ook kwijt in de milieustraten van diverse klusmarkten of elektrozaken. Een complete lijst met adressen waar batterijen, kapotte apparaten of TL- en spaarlampen naar toe kunnen vind je hier.

Denk je dat een oud apparaat nog gerepareerd kan worden dan is het Repair Café misschien wat. Er is begeleiding, gereedschap en een goede sfeer. Je repareert zelf. Openingstijden en locaties vind je op de website van het Repair café. Je kunt er terecht voor elektrische apparaten, kleding, fietsen en zo.

Zwerfafval
Papiertjes van snoep, flesjes of blik van drankjes en meer van die zaken leiden tot vervuiling en verpaupering van de wijk. Als er kauwgom op de stoep zit kost het geld als dat verwijderd moet worden. Meer feiten over zwerfvuil zijn te vinden op Nederland Schoon.

Kringloop Locaties
In onze wijk staat een glasbak aan de Sint Hubertus.
De chemocar staat 4 maal per jaar op de Bellestein en het Rozenplein of elke maandagochtend bij de Oude Kerk.
Een kledingcontainer is te vinden naast de ingang van de AH XL of op de parkeerplaats aan de Bellestein.

Als bepaalde dingen nog (redelijk) goed zijn kunnen ze ook naar een kringloopcentrum gebracht worden.
Hier is een overzicht van de ons bekende organisaties in de regio.

 • Een goed idee Rozenplein, Rozenplein 37, 6713 EN Ede, t. 06-30123548 | kringlooprozenplein@gmail.com, dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00, zaterdag 10.00-16.00 uur
 • Restore Kringloopcentrum Ede, (Gemeentelijk) Brengen Neonstraat 4, 6718 WV Ede, t. 0318-632818, ma t/m za. 9.00-17.00 uur. Verkoop: Hoefweg 2, 6717 LS Ede
 • 't Spoorhuis, (Petrakerk) De Wiek 1-5, 6712  Ede, 0318-784696. Di, do, vr en zaterdag 9.30-12.30 uur
 • Winkel van Sinkel, (Kerk) Veenderweg 118a, 6712 AE Ede, t. 0318-655222, woensdag 10.00-12.00, 13.30-17.00 en 19.00-21.00 uur (alleen 's middags is boven ook open). Zaterdag 10.00-12.00 uur

Er zijn ook commerciele 'winkels' waar u gebruikte spullen kunt kopen of inleveren. Hoe hun inleverbeleid is kunt u beter zelf onderzoeken.

 • De Snuffelschuur, Lunterseweg 55, 6718WC  Ede 06-4482 9041 | joke_duits@hotmail.com. Ma 12.00-16.00 di t/m za 10.00-16.00 uur
 • Kringloop Vee, Molenstraat 85, 6712 CT Ede, t. 0318-306 826 / 06-159 000 17, maandag t/m vrijdag 10.00-17.00, za 10.00-17.00 uur, zo 12.00-17.00 uur

Voor gebruikte kleding kunt u naar:

Asbest
De 5-kamerwoningen in de wijk zijn voor een gedeelte van de woningcorporatie Woonstede, voor een gedeelte particulier eigendom. Woonstede gaf niet aan alle (nieuwe) bewoners de informatie dat er in de badkamer van de woningen asbest zit. De asbestplaat zit tegen de wand bij de douche richting achterzijde van de woning. Woonstede heeft de huurwoningen in 2018 gesaneerd, dus het asbest verwijderd. De eigenaren van 5-kamer koopwoningen zullen er zelf voor moeten zorgen dat het asbest verwijderd wordt. Het is raadzaam de regelgeving over asbest te raadplegen, want alle asbest moet verwijderd worden.
Waarschuwing: ga niet knutselen aan deze wand.

Bodemvervuiling
De gemeente Ede heeft rond 2004 een soort overzicht te geven van percelen en hun bodemkwaliteit, maar die gegevens zijn niet meer te vinden. Van een aantal percelen is al langer bekend dat er vervuilde grond aanwezig was, zoals bijvoorbeeld het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Schaapsweg, het Turcoterrein en het Enkaterrein. Als er iets bekend wordt binnen de Klaphek, dan zult u spoeding via deze site geïnformeerd worden.

Wat is gedaan aan de sanering van het voormalige Turco-terrein is onbekend. In 2017 is daar ongeveer de Turkse moskee gevestigd, Verlengde Blokkenweg 12. Van 1960 tot 1995 is er gewerkt met, en heeft opslag plaats gevonden van, tetrachlooretheen (Per) dat de vervuiling heeft veroorzaakt.

In de periode 1922 tot 2002 heeft ENKA bedrijfsactiviteiten ontplooid aan de Dr. Hartogsweg te Ede. Hierdoor is een omvangrijke bodemvervuiling ontstaan. Deze vervuiling betrof zowel het bedrijfsterrein als het grondwater stroomafwaarts. De sanering omvatte onder andere het diep ingraven van oppervlaktezand in het zuid-westelijke deel van het Enkaterrein en ook het slaan van damwanden.

De vijver in het Horapark is in 2006 schoongemaakt. Het uitbaggeren leverde vervuild slib op, maar dit slib bevatte geen gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden hadden de omwonenden wel een hoop stank.

Geluid
Lawaai is soms irritant, soms heel plezierig. De één vindt een kraaiende haan of tsjilpende vogels pleziering om te horen, een ander ergert zich er aan. Hopelijk ziet u de uitingen van 'de natuur' als iets gewoons, ook in een woonomgeving.
Geluid komt onder andere van het spoor, van buren of van bedrijven.

Lelystad Airport
Er wordt nog steeds gevreesd dat Lelystad Airport volledig gebruikt gaat worden als vliegveld voor grote verkeersvliegtuigen. De gevolgen zijn dat ook over de Hoge Veluwe en de gemeente Ede hierdoor laagvliegen zal gaan voorkomen. De Edese politiek heeft zijn afkeuring hierover uitgesproken, maar ook wij, bewoners, kunnen hiertegen in opstand komen. Meer schokkende informatie vind je hier, bij de overkoepelende stichting SATL.

Gegevens over het lawaai dat de spoorwegen produceren kan u bekijken bij het Ministerie van Infrastructuur. Aan de geluidhinderbestrijding zal ProRail komende jaren aandacht besteden. Op de geluidkaart kunt u tot op straatniveau zien hoeveel geluid het spoor op bepaalde trajecten oplevert. Ook de provincie Gelderland houdt bij hoe het is gesteld met de productie van geluid en de plaatselijke normen. De zuidelijke helft van de wijk Klaphek heeft te maken met geluid van de spoorlijn Arnhem - Utrecht, maar ook met de bedrijvigheid van de Hoorn of op grotere afstand de zwaardere industrie van de wijk Frankeneng.

Over storend geluid afkomstig van de buren is een hoofdstuk gewijd bij 'recht'.

Luchtkwaliteit
De kwaliteit van de lucht die wij inademen is vooral afhankelijk van de omgeving, de windrichting en hoe er geventileerd wordt in huis. Iemand die slecht of niet ventileert zal in huis een slechte kwaliteit lucht hebben. Te lang en/of te veel vocht binnenshuis zal leiden tot schimmel en de sporen van schimmel zijn slecht voor de gezondheid en kunnen bijvoorbeeld astma veroorzaken. Er zijn bedrijven opde Veluwe die een goedgekeurde vergunning hebben voor het verspreiden van geur. Kijk hier welke dat zijn. Het is wel nodig zelf te kiezen wat je interesse heeft, door een vinkje te zetten links in beeld.

Hoe het met de luchtkwaliteit in de wijk is gesteld is na te kijken op de website van de provincie Gelderland, op de pagina leefomgeving. Er zijn diverse onderwerpen op een kaart te zien. Er zijn ook luchtkwaliteit kaarten waar de gebruiker zelf moet invullen welke omgeving bekeken wil worden. De kaarten die er getoond worden komen uit het landelijke meetnet. De dichtstbijzijnde metingen worden gedaan in Wekerom. De gegevens verder weg van een meetstation worden rekenkundig bepaald.

De belangrijkste bronnen van slechte luchtkwaliteit zijn het verkeer (A12 en Keesomstraat), de intensieve pluimveehouderijen ten noorden van Ede en het Roergebied. Al deze componenten hebben een andere mate van invloed op onze gezondheid.

Milieuvervuiling
Als u (on)bekenden iets ziet doen dat niet door de milieubeugel kan meld het dan! Je kunt een melding doen bij de Omgevingsdienst De Vallei (adres hieronder). Bij milieuvervuiling kan je denken aan het dumpen van chemisch afval in de natuur, het gebruik van chloor op de stoep, het kappen van bomen zonder vergunning en zo.

Wateroverlast
Steeds vaker zijn er enorme stortbuien waardoor er wateroverlast ontstaat. Bij ons in de wijk kan het in de laagbouw gebeuren dat er water uit het riool terugkomt het huis in. Dat is te horen in het toilet gelijkvloers. Burgers hebben zelf mede schuld aan een overbelast riool, want steeds meer tuinen worden voorzien van bestrating zodat het regenwater niet de grond in kan lopen, maar meteen afgevoerd wordt naar het riool met als gevolg overbelasting. Elk jaar is er in Ede een actie 'Steenbreek'. Tijdens de actieweek kun je een tegel inleveren bij Intratuin, in ruil daarvoor krijg je een plantje of korting op een aankoop. Zie de actievoorwaarden. Hopelijk komt gemeente Ede met een subsidie voor het afkoppelen van regenpijpen zodat ook dat water weer de grond in kan lopen. Het is trouwens voor jezelf ook leuk om water uit de regenpijp in een regenton te laten lopen. Dat scheelt weer als de tuin bijna droog staat bij een lange periode zonder regen.

Staan er lang of vaak plassen water op een bepaalde plek? Je kunt dat melden bij de gemeente en wel op deze plek.

Microklimaat
Het microklimaat is een leefomgeving op kleine schaal. Binnen in huis is een microklimaat. De meeste moderne huizen hebben een mechanische ventilatie, een afzuiginstallatie. Zo'n installatie is nodig om vocht of geurtjes af te voeren, maar ook de gassen die gewoon uit de muren komen.
Bronnen van vocht zijn onder andere het uitademen, koken, douchen en de vochtige buitenlucht die binnen komt. De droogtrommel brengt ook vocht in huis en zo zijn er nog meer bronnen. Te veel vocht geeft veel huisstofmijt en mogelijk ook schimmels. Te weinig vocht in de lucht geeft onder andere kans op een droge keel, hangerigheid of prikkelende ogen.
Een andere reden om te ventileren is de aanwezigheid van slechte lucht in de kruipruimte en gassen die uit de stenen of betonnen muren komen.
Ventilatie is dus vooral een kwestie van een balans vinden.

Subsidie
Als iemand behoefte heeft aan milieuvriendelijke verbeteringen aan het huis dan kan subsidie een welkome hulp zijn. Aan huurhuizen zal niet zo snel een verbetering komen, tenzij dat voor de woningcorporatie duidelijk winst oplevert of een wettelijke verplichting is.
Er zijn regelmatig acties van de overheid of gemeente Ede die tot doel hebben huizen (en bedrijfsruimten) energiezuiniger te maken, zeg maar stappen in energielabeling te maken van E naar A. De actie heet 'Meer voor Minder'. In de Klaphek zijn de huurwoningen in 2019 voorzien van (extra) isolatie en nieuw HR dubbel glas. Huiseigenaren kunnen via andere kanalen uitkijken naar verbeteringen.
 


 

Milieu links

 

informatie adressen

Buurtbemiddeling is een activiteit van Welstede. U kan hier terecht voor burenruzies, conflicten over overlast, erfafscheidingen en dergelijke.
Bent u een goede bemiddelaar, dan kunt u zich ook opgeven als buurtbemiddelaar voor hier in de wijk.

Buurtbemiddeling
Galvanistraat 1
6716 AE Ede
0318 - 208 080

 

'Ede Fairtrade gemeente' is de website van een groep vrijwilligers die actief PR in Ede verzorgen over Fairtrade en eerlijk winkelen.

Ede Fairtrade gemeente
Postbus 9022
6710 HK Ede
06 3042 5577
info@edefairtrade.nl

 

KNMI schrijft over klimaatscenario's. Een uitleg en welke effecten klimaatverandering kunnen hebben.

KNMI
Postbus 201
3730 AE De Bilt
030 - 22 06 508

 

Meer met Minder is een gezamenlijk initiatief van overheid, energiebedrijven, woningcorporaties, bouw- en installatie bedrijven om gedurende van nu tot 2011 500.000 bestaande woningen en bedrijfsgebouwen minimaal 30% zuiniger te maken. Het programma loopt tot 2020 met de ambitie om ruim 2 miljoen bestaande woningen en bedrijfsgebouwen te verbeteren op milieugebied.

Meer met Minder
Postbus 88
3330 AB  ZWIJNDRECHT
078 - 62 07 206
info@energieminder.nl

 

Melding Woon-en Leefomgeving. De afdeling Wijkbeheer van de gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud in de wijk van o.a. de openbare wegen, groen en de speelvoorzieningen. Ook als u last heeft van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme of een kapotte straatlantaarn kunt u bellen! Het meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

Meldpunt Leefomgeving
Bergstraat 4
6711 DD Ede
0318 - 680 911
meldpunt@ede.nl

 

Milieu Centraal is een organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door onafhankelijke deskundigen en een deel van de inkomsten van Milieu Centraal komen van de overheid.
U kunt het zo gek niet maken of het is te vinden op deze site.

Milieu Centraal
Herculesplein 357
3584 AA Utrecht
0900 - 17 19
info@milieucentraal.nl

 

Milieumeldingen kunt u zelf doorgeven. De organisatie Omgevingsdienst de Vallei (OddV) handelt dit verder af. Bij milieuvragen is dit het juiste adres en ook voor meldingen als er rotzooi is gedumpt in onze mooie buurt, de natuur of andere milieuvervuiling.

Milieumelding doen
Postbus 9024
6710 HM EDE
088 - 116 99 00
info@oddevallei.nl

 

Samenwerken aan een Schoner Nederland geeft informatie gericht op publiek, gemeenten, scholen of bedrijven over het schoner maken en houden van ons hele land. Er zijn brochures te downloaden of te bestellen.

Stichting Nederland Schoon
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag
070 - 30 42 080
info@nederlandschoon.nl

 

Waterschap Vallei & Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in sloten, beken, kanalen en plassen. Zij zorgen ook voor de Klaphekvijver. Het Waterschap Vallei & Eem is verantwoordelijk voor het gehele gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug, de randmeren, de Veluwe en de Nederrijn.

WVV
Steenbokstraat 10
7324 AX Apeldoorn
055-52 72 911
info@vallei-veluwe.nl