Bewoners initiatief

Zaterdag 24 februari was het erg druk vlak bij de brievenbus aan de Jachtlaan. Nee, het had niets te doen met de post. Buurtbewoners hadden de werkkeet van de gemeente gecharterd en er was een medewerker van Malkander actief. Volwassenen en jeugd hebben de mogelijkheid gekregen om de smalle strook met vlinderbloemen die vorig jaar werd aangelegd uit te breiden. Nu zijn er twee verhoogde plantvakken en een hele strook met volle aarde waar veel leuks in komt te staan later. Een smalle strook met boombast maakt het mogelijk om, zonder tussen de planten door te hoeven lopen, er onkruid gewied kan worden of ander onderhoud aan de strook.
Een mooi initiatief.

Tags